Támogatók

Öexc. Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete 2012-ben, a Wallenberg-Dombrovszky Emléktábla Projekt indulásakor. A nagykövetasszony felkarolta és támogatta kezdeményezésünket. Köszönet érte.

Öexc. Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete 2012-ben, a Wallenberg-Dombrovszky Emléktábla Projekt indulásakor. A nagykövetasszony felkarolta és támogatta kezdeményezésünket. Köszönet érte.

Nina Lagergren, Raoul Wallenberg testvére, erkölcsi támogatásáról biztosította az Emléktábla Projektünket. Köszönet érte.

Nina Lagergren, Raoul Wallenberg testvére, erkölcsi támogatásáról biztosította az Emléktábla Projektünket. Köszönet érte.

Õexc. Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete. Köszönjük nagykövet úrnak, hogy felavatta az emléktáblát.

Õexc. Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete. Köszönjük nagykövet úrnak, hogy felavatta az emléktáblát.

Kate Wacz

Kate Wacz, a Raoul Wallenberg Egyesület tiszteletbeli elnökségi tagja, Raoul Wallenberg által megmentett túlélõ erkölcsi támogatást nyújtott a Projektünkhöz. Köszönet érte.Kate Wacz levélben gratulált a Wallenberg-Dombrovszky emléktábla avatásához:


'Dear Ninette,

Congratulations for the Plaque. We are very glad for the great Portraitof Raoul Wallenberg, which your Father has painted.
It is really a great value for us all, who has been saved by Raoul Wallenberg,and we are wishing that this painting will be remembered for many generationsto come.
With our best wishes for the inaguration on the 22nd of May 2015,and we regret not to be able to be present in Budapest this occassion.Kate
Wacz, Banérgatan 13. 11522 Stockholm Sweden'

  • Prof. Dr. Kelényi György egyetemi tanár anyagilag is támogatta tervünket. Köszönet érte.
  • Forgács Gábor és Forgács Gáborné valamint Forgács András forrásanyagokkal segítették munkánkat. Köszönet érte.
  • Köszönet illeti még Bíró Andrást, aki 1944-es tanúként fontos tényekkel ismertetett meg.
  • Meg kell említenem a nemrégiben elhunyt Papp Oszkár (Japi) festőművészt és Forgács Gábort, akik Dombrovszky barátaiként megismertettek az 1944-es eseményekkel.
  • Köszönettel tartozunk Andreas Attorpsnak, a svéd követség referensének a projektünkhöz nyújtott segítségért.
  • Köszönet illeti a II. kerületi önkormányzatot, a polgármestert, a Keleti Károly utca 26-os számú ház lakóit a projekt támogatásáért.
  • Bíró András fontos információkkal egészítette ki Dombrovszky László és Wallenberg 1944-es kapcsolatának történetét. Köszönet érte.
  • Köszönet azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték az emléktábla felavatását.
  • Köszönet mindazoknak, akik erkölcsileg támogattak tervünk megvalósításában.